منتظران مهدی (عج)

1,061 عضو


دعـا پشــت دعــا براي آمـدنت!
گناه پشــت گناه براي نيامدنت!
دل درگيرميـــــان اين دوانتخاب!
کدام آخــر؟ آمـدنت يا نيامدنت؟
اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَليِّکَ الفَرَج 

مشاهده کانال