🌌✌🏻[وَفَتحُ القَریب]💪🏻🎋

🌿 بیا تا جوانم، بده رخ نشانم...
که این زندگانی، وفایی ندارد🙏🏻🌌

ارسال پیام