دبیرستان شهیدمطهری(ره) فاطمیه

285 عضو

رشته علوم و معارف اسلامی.دوره دوم...لینک کانال مدرسه درپیام رسان ایتا @dabirestanmotahari1393

مشاهده کانال