آموزش تندخوانی و پرورش مغز

66 عضو

آموزش انواع روش های مطالعه ، تمرکز ، فتوریدینگ و تقویت حافظه

مشاهده کانال