محمّدصادق حامدی

من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم ...

ارسال پیام