مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی|حوزه علمیه قم

157 عضو

نشانی: قم- خیابان 19 دی(باجک) کوچه 3 سمت راست فرعی اول سمت چپ فرعی اول (کوچه مسجد سید اسماعیل)، 02537759375، مدیر کانال: @mmoavahed

مشاهده کانال