کانال اطلاع رسانی نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قم

484 عضو

دفتر نهاد در دو رسانه ایتاء و سروش کانال اطلاع رسانی دارد ، بعد از ارزیابی عملکرد این دو رسانه یکی حذف خواهد شد

برنامه های زیارت عتبات
جشن ازدواج دانشجویی
جشن و سرور میلاد ائمه
عزاداری ها و ادعیه
برنامه کانون ها و تشکلها
اردوها
مشاوره

مشاهده کانال