نهال بصیرت

287 عضو

🌱 «نهال بصیرت» را با هم بکاریم🌿 و آبیاری کنیم💧 و به ثمر بنشانیم🌺🍇 و این، تاظهور دولت یار همواره باید استمرار یابد ان‌شاءالله 😊
@nBasir

مشاهده کانال