مرکز تخصصی نماز

36,003 عضو

تحت اشراف استاد قرائتی
آیات🌺روایات🌼احکام🌷آداب
اسرار🌻پرسمان🌸شیوه دعوت به نماز🌹
سایت
qunoot.net
آپارات
aparat.com/markaztn
قنوت نوجوان
qunoot.net/Nojavan/App
پرسش احکام نماز
📲 تلفن
096400
💬 پیامک
300096400
خادم کانال
@navb313
تبادل🚫تبلیغ

مشاهده کانال