دبیرستان غیر دولتی نرگس دوره دوم

121 عضو

آدرس: خيابان وليعصر- پايين تر از ميدان منيريه- خيابان فرهنگ- كوچه هجدهم- بن بست چهارم تلفن: ٥٥٣٨٢٨١٢-٥٥٣٨٧٤٦٣ آدرس سايت: http://www.nargesschool.ir

مشاهده کانال