💜 نوای نور 💜

90 عضو


کانال نوای نور
🌟تقسیم بندی قرآن کریم براساس حزب به همراه عکس و
فایل صوتی🌟
در پیام رسان سروش ، گپ و ایتا:
@navayenoor
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

کانال سیاحتی در قبر
🌟 سرگذشت ارواح در برزخ🌟
در پیام رسام رسان گپ :
@siyahati_dar_ghabr

مشاهده کانال