دبیرستان دخترانه ندای سیدالشهداء (ع)

85 عضو

دبیرستان دخترانه ندای سیدالشهداء(ع)
دوره اول
دوره دوم
آدرس: تهران - تهرانپارس - خیابان 182 غربی - روبه روی مسجد الاقصی
تلفن: 77730850 - 77730851
دورنگار: 77730867
پست الکترونيکی دبيرستان: info@neda4.ir

مشاهده کانال