موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا 362730

102 عضو

شماره ثبت موسسه در سازمان بهزیستی کشور : 25999
وب سایت : http://niksacharity.ir
کانال اطلاع رسانی نیکسا در پیام رسان سروش👇

مشاهده کانال