نهاد نماز جمعه قم-اجنا

459 عضو

"نمازجمعه قلب فرهنگی هر شهر است"
(مقام معظم رهبری)
سایت:
www.adinehqom.ir
آدرس کانال ما در پیام رسانها:
@njqom_ir
ادمین جهت انتقادات و پیشنهادات:
@adinehqomir
تلفن تماس:
025-37736063
فکس:
025-37735103

مشاهده کانال