حافظان محیط زیست خراسان شمالی

69 عضو

سایت و کانال حافظان محیط زیست خراسان شمالی در سامانه وزارت ارشاد اسلامی ثبت شده است.
لینک استعلام:
http://t.me/itdmcbot?start=nkhorasanir2
🌺ارسال مطلب زیست محیطی و انتقادو پیشنهاد
@hadimoradiir
تارنمای گروه :http://n-khorasan.ir/

مشاهده کانال