📚 ...أُولُوا الْأَلْباب... ✒️

250 عضو

📚 کانال رسمی ارائه محتوای کاربردی، مبتنی بر روش های تدبر در قرآن
ارتباط با ما:
✉️ @QuranEtratSchool_Support
💎 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام
🔘 @QuranEtratSrchool
🔘 t.me/QuranEtratSchool
☑️ www.QuranEtratSchool.ir

مشاهده کانال