طلبه اُ منفی

8 عضو

نوشته‌های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!

مشاهده کانال