استاد زاهدی

384 عضو

نکات ناب در اندیشه شیعه توسط استاد زاهدی
📝تعلیم و تربیت قرآنی
📕شرح زیارت عاشورا
🌙اسلامی کردن علوم
📝نظام سازی و نظام شناسی قرآنی
✅موسسه قرآن و عترت صابره سلام الله علیها
📖تعلیم و تربیت قرآنی

مشاهده کانال