استانداری يزد

484 عضو

پایگاه رسمی اطلاع رسانی استانداری يزد
پل های ارتباطی:
تلفن تماس: 035-36248000
دور نگار:035-36240400
وب سایت : http://ostanyazd.ir
با همین آدرس، یعنی؛
@ostanyazd
در پیام رسان هاي سروش و ایتا و بله و گپ در دسترس شما هستیم.

مشاهده کانال