موسسه پهپاد - pahpad.com

2 عضو

مؤسسه‌ی پرنده‌های هدایت پذیر از دور که اختصاراً پهپاد نامیده می‌شود در آبان ماه 1398 تحت شناسه ملی 14008759794 با حضور متخصصان و پیشکسوتان حوزه‌های الکترونیک و هوافضا آغاز بکار نمود.

مشاهده کانال