پند و اندرز

173 عضو

چشمــــــی که به دنبال زر باشد میتوان بست
اما امان از دلی که در گرو زر باشـــــــد..

❤به کانال پــــند و انــــــدرز خوش آمدید❤

مشاهده کانال