پارس چاین

8 عضو

ArzNewS
کانالی جهت آموزش کریپتو کارنسیها و رمز ارزها
و اطلاع رسانی اخبار بروز دنیای رمز ارزها
.................
همچنین واسطه ای مطمئن جهت معاملات
@PARSCHAIN

مشاهده کانال