پاتوق بردسکن

2,095 عضو

🌷اولین کانال سروش بردسکن🌷
🔸کانالی برای بردسکنی های عزیز در تمام سنین🔸
🍁عکس ها
⚘اخبار
🌱کلیپ های بردسکن
🌻بامابه روزباشید
ارسال سوژه ها👇👇
@moride_heydar110

مشاهده کانال