پذیرش کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مرکز آموزش مجازی

70 عضو

پذیرش کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
اطلاع بیشتر
http://ikvu.ir/node/2337
ارتباط با ادمین
@rezaie_ikvu
@daftar_ikvu
ارتباط تلفنی 02532908193
داخلی 251و 222
۰۹۱۰۰۹۴۱۴۹۱ رضائی
۰۹۳۳۸۰۸۳۰۹۵ اسدی

مشاهده کانال