کانال اطلاع رسانی انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز

68 عضو

این کانال به صورت رسمی از سوی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان البرز به منظور اطلاع رسانی دقیق و سریع ایجاد شده است.
آدرس سایت www.pdalborz.com
تماس با ادمین @pishkhanalborz
شماره تماس انجمن استان ۰۲۶۳۴۲۰۰۸۹۵

مشاهده کانال