گروه مهندسی پیچ آب

225 عضو

مشاور،طراح ومجری انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتي وبهداشتي
شیرین سازی وبازچرخانی آب،تولیدکننده پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
اولین تولیدکننده آب نرم ازپساب
۰۵۱۳۶۰۸۶۶۸۹
۰۹۱۵۳۱۰۷۶۱۵
۰۹۱۲۰۴۰۷۴۵۸
ارسال نظرات به
@PichabShargh
اینستاگرام PichabSharghco

مشاهده کانال