پلیس همدان

955 عضو

 اخبار و اطلاعات موثق و فوری در حوزه های وظیفه عمومی- راهنمایی و رانندگی- دانستنی های قضایی، پلیسی - استخدامی ناجا - آشنایی و آگاهی سریع از قوانین و اطلاعیه های پلیس کشفیات پلیس - مشاوره -وضعیت راه ها و ...
ارتباط با ادمین کانال پلیس همدان👈
@police_hmd

مشاهده کانال