پلیس کرمان

1,400 عضو

کانال پلیس کرمان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آخرین و معتبرترین خبرهای پلیسی و مطالب آموزشی
برای زندگی امن تر و با آسایش بیشتر
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ارتباط با مدیر کانال👇
@aminkariman
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاهده کانال