کانال خبری روابط عمومی نیروگاه طوس

176 عضو

این کانال جهت اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های نیروگاه طوس و همچنین صنعت برق کشور می باشد.
لینک کانال:
https://sapp.ir/pr.tpgm

مشاهده کانال