اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

171 عضو

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تلفن و فاکس: 04142426556
ارتباط با کانال و ارسال پیام:
وب سایت:
http://ravabet.iaushab.ac.ir
آدرس: آذربایجان ش.شبستر، بلوار بسیج
کدپستی: 5381637181
تلفن: 04142425311
کانال عکس و رویدادهای تصویری: @photo_shab

مشاهده کانال