قرارگاه عملیات فرهنگی حضرت علی اکبر(ع)

516 عضو

📢 کانال اطلاع رسانی قرارگاه عملیات فرهنگی حضرت علی اکبر(ع)
🖥سایت: www.evadie.ir
✅ پیام‌رسان بله: ble.ir/qaliakbar
✅ پیام‌رسان سروش: sapp.ir/q.aliakbar
♦️هیئت دانش آموزی ودیعة الحسین(ع)
♦️شهرک مخابرات_میدان بهرود_مسجد جامع المهدی(عج)

مشاهده کانال