انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

38 عضو

☑سازمان مردم نهاد
☑غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه
✉ارتباط با مدیر کانال:
@qhami_media

مشاهده کانال