پیشرفت و فناوری مرکز

1,385 عضو

رشد و پیشرفت مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث http://vu.qhu.ac.ir
به جهت بهره‌مندی بیشتر مخاطبان به ویژه دانشجویان محترم مرکز و برای به روز رسانی بیشتر و ان‌شاءالله بهتر کانال، این کانال در اختیار همکاران روابط عمومی نیز قرارگرفت.

مشاهده کانال