رادیو تبریز

476 عضو


کانال رسمی صدای مرکز آذربایجان شرقی
با رادیو تبریز همراه با‌شید: FM 94/00 و AM 1026📻
شماره پیامک 30000413📱
‌شماره تلفن: ۳۳۳۱۰۰۶۹/۳۳۳۱۰۰۷۰📞☎📱

مشاهده کانال