بنیاد ردم

910 عضو

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
🔴جنبش مردمی رَدْم🔴
بررسی تخصصی آسیب های فضای مجازی و ایجاد مصونیت برای آن با راهکارهای تخصصی و کارشناسی جزء مسائل مهم امروز است.
اعزام مبلغ سواد رسانه یا ارتباط با ادمین؛ 👇
din_gostar@

مشاهده کانال