اداره آموزش موسسه راغب اصفهانی

26 عضو


این کانال برای آشنایی دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم با قوانین و آیین نامه های آموزشی، اطلاع رسانی مسائل آموزشی، انجام فرآیند های موسسه، یادگیری سامانه گلستان و ... ایجاد گردیده است.
درصورت هرگونه اشکال و اعلام نظر به اداره آموزش مراجعه فرمایید.

مشاهده کانال