باشگاه خبرنگاران راهیان نور کشور

586 عضو

🔸باشگاه خبرنگاران راهیان نور کشور
🔻جذب، شناسایی، تربیت تخصصی و تداوم ارتباط خبرنگار راهیان نور
📷 ارسال تصاویر و سوژه های خبری:
@Jahad_resanh_baradr

مشاهده کانال