رهروان شهدا

15,138 عضو

خورشید اینجا ....
عشق اینجا....گنج اینجاست...
زیارتگاه کربلای پنج اینجاست....
این خاک گلگون تکیه ای از آسمان است....
اینجا عبادتگاه فوجی بی نشان است....
ارتباط با مدیریت فرهنگی و روابط عمومی کانال :@s.zahra.h
کانال تبلیغات:@t.rahro313

مشاهده کانال