رهروان شهدا

14,762 عضو

خورشید اینجا ....عشق اینجا....گنج اینجاست...زیارتگاه کربلای پنج اینجاست....این خاک گلگون تکیه ای از آسمان است....اینجا عبادتگاه فوجی بی نشان است....ارتباط با مدیریت رهروان شهدا :@s.zahra.hکانال تبلیغات:@t.rahro313

مشاهده کانال