مصطفی یوسفی رامَندی

مدیر شرکت فناوری اطلاعات رامندسرور
طراح سایت و برنامه نویس
نویسنده کتابهای کامپیوتر
معلم
سایت شرکت:
ramandserver.com
سایت شخصی:
ramandy.ir

ارسال پیام