پویش سفره کریمانه

@ramazanbot

به بات «سفره کریمانه» خوش‌آمدید.
در این بات شما می‌توانید هزینه افطاری را صرف حمایت از اقشار نیازمند جامعه کنید و همزمان در قطع زنجیره شیوع کرونا کوشا باشید.

ارسال پیام