راور سلام

476 عضو

اطلاع ازآخرین رویدادهای خبری شهرستان راور.استان.ایران .جهان.باماهمیشه باخبرید
⌛️ به ساعت، به دقیقه، به ثانیه؛ با «خبر» باشید !
اخبار معتبر و جذاب
در کوتاهترین زمان بروزترین باشید👌
وب سایت: ravarsalam.ir

مشاهده کانال