رزم انتظاران حضرت مهدی(عج)

210 عضو

www.bashgah-sadat.com

کانال اطلاع رسانی مجموعه فرهنگی ورزشی
رزم انتظاران🌷حضرت مهدی (عج)
فعلاً جنگ اصلی منتظران حضرت مهدی (عج) ،
در حوزه ««جنگ بیولوژیکی»» می‌باشد.
آیدی:
@Bashgah_sadat_09353509698

مشاهده کانال