اداره رفاه و خدمات عمومی شهرداری همدان

221 عضو

جهت ارتباط با کارشناسان اداره رفاه و خدمات عمومی می توانید از راههای زیر در تماس باشید:
شماره مستقیم اداره رفاه:
۰۸۱-۳۸۲۷۸۵۸۶
نمابر :
۰۸۱-۳۸۲۷۷۲۷۳
وبسایت اداره رفاه و خدمات عمومی شهرداری همدان:
Www.refah.hamedan.ir

آدرس کانال :

مشاهده کانال