بزرگترین آزمایشگاه پژوهشی کشور

269 عضو

گروه پژوهشگران برتر کشور
بزرگترین پایگاه پژوهشی آزمایشگاهی (حوزه زیست شناسی ،علوم ازمایشگاهی، صنعت دارو سازی)کشور
با
نماداعتمادشما
Www.s-research.ir
@RESEARCH_LAB
جهت تبادل، تبلیغات و ارائه پیشنهادات با ما تماس بگیرد
مدیریت:
@varmaghani

مشاهده کانال