✍رمـان مذهـبـے📚

24,414 عضو

✒رمان←#از_سوریه_تا_منا💕
✒بجز تعطیلات روازنه 4 قسمت💕
✒زمان ارسال رمان←بعد از ظهر_شب💕
✒تأسیس کانال←96/3/1
📌کانال پیشنهادی ما← @best_anime 💕
📌اگر از یک رمان خوشتون نمیاد لفت ندید، کانال رو تا شروع رمان جدید بی‌صدا کنید💕

مشاهده کانال