روشنک بنت سینا

294 عضو

«اگر می‌خواهی پس از مرگ فراموش نشوی؛ یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد.
.
🆔 @fatemekeshavarzi
🌐 http://roshanakbentesina.blog.ir

مشاهده کانال