سدید آنلاین

34 عضو

کانال اطلاع رسانی روستای سدید

وبسایت
https://rostayesadid.ir
اینستاگرام
https://www.instagram.com/rostayesadid
تلگرام
https://t.me/rostayesadid
ادمین کانال
@alidoraki

مشاهده کانال