آب الکترو مغناطیس (صبا پارسیان)

4 عضو

تازه های صنعت آبیاری الکترومغناطیس
شرکت مبتکران صبا پارسیان
تولید کننده دستگاههای آبیاری مغناطیسی
📱09113146294
سایت:www.sabaparsian.com
تلگرام : https://t.me/narmsazabsaba

مشاهده کانال