سبکبالان

131 عضو

امروز زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهیدان کمتر از شهادت نیست .امام خامنه ای (سلمه الله تعالی) اخبار جهادی سیاسی فرهنگی
کانال روشنگری وبصیرت افزایی در جنگ نرم ومقابله با استکبار جهانی وصهیونیزم

مشاهده کانال