هواداران دکتر سعید جلیلی

154 عضو

🔹نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
🔹عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
🔹عضو شورای راهبردی روابط خارجی

این کانال هیچ ارتباطی با دکترجلیلی ندارد و فقط هواداری است ✅

مشاهده کانال